Wie is Ivonne Meeuwsen?

Coaching betekent voor mij: mensen laten zien dat ze hun dromen kunnen waarmaken. Een coach zegt niet: "zou je dat nou wel doen" maar verkent samen met jou: "hoe zou je dat kunnen doen, wat en wie heb je erbij nodig"
 

Mijn naam is Ivonne Meeuwsen. Ik ben de coach, eigenaar, initiatiefnemer en voorlopig enige werknemer van "...op eigen kracht". Ik heb ruime ervaring in reïntegratie en rehabilitatie met diverse doelgroepen. (o.a. jongeren, langdurig werklozen). Methodieken waarmee ik heb gewerkt zijn onder meer oplossingsgericht werken, Rationeel Emotieve Training en competentiegericht werken.

Van oorsprong ben ik opgeleid tot lerares. Ik ben daarna een periode in de Verenigde Staten gaan wonen en heb daar allerlei workshops op het gebied van persoonlijke groei meegemaakt (onder anderen van: Jean Houston, Deepak Chopra, Shakti Gawain)
Op latere leeftijd ben ik psychologie gaan studeren, gevolgd door de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, omdat die meer gericht is op de praktijk. In het afgelopen jaar heb ik daar Personal Coaching aan toegevoegd.

Mijn uitgangspunt is: alleen in een liefdevolle, ondersteunende omgeving is verandering en groei mogelijk. Het draait om liefde en eerbied voor de mens. Het proces dat je doorloopt, de stappen die je maakt, de doelen die je nastreeft en wat jij wilt realiseren is van belang. De coach is hier dienstbaar aan.

Ik ben de opleiding personal coaching gaan doen omdat ik in mijn werk ervoer dat het verreweg de meest werkzame methode was om veranderingsprocessen in gang te zetten en te ondersteunen. Voor mij is een belangrijk kenmerk van coaching dat de regie in jouw handen blijft.

Coaching via Internet bestond nog niet. In de afgelopen twee jaar ben ik de mogelijkheden hiervan gaan onderzoeken. Mijn ervaring is dat het heel goed mogelijk is om mensen op afstand te coachen. Sommige mensen geven hier zelfs de voorkeur aan. Het praten over zaken waar de klant zich over schaamt, schuldig voelt of die sociaal onwenselijk zijn, wordt gemakkelijker door de veilige anonimiteit van het Internet.

Coaching via Internet heeft zijn eigen specialistische voorwaarden. Tussen de regels door lezen neemt bijvoorbeeld de plaats in van lichaamstaal in persoonlijke contacten. De coach leert hierdoor ook alert zijn op dingen die niet gezegd worden.

Het Internet als medium biedt mij de kans om mensen in hun eigen omgeving en op hun eigen tijd te ondersteunen bij het proces waar ze mee bezig zijn. Het is laagdrempelig, zowel door de beperkte kosten als door de anonimiteit. Bovendien is het voor een aantal mensen makkelijker hun problemen te verwoorden op papier dan face to face. Via Internet is het mogelijk om mensen te raken en bereiken die aan andere kanalen niet toe zijn.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!